دهک  | dehak
یکپارچه سازی Archives | دهک | dehak
  • کشاورزان قزوین در امر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی مشارکت کنند
  • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشاورزان استان در امر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی مشارکت بیشتری داشته باشند. شعارسال: فاطمه خمسه روز دوشنبه در اولین جلسه کارگروه یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که با حضور توکلی مدیر کل یکپارچه سازی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور، مدیرکل ثبت استاد و […]