دهک  | dehak
یزدانی Archives | دهک | dehak
  • تر و خشک سوزی در کشت دوم برنج
  • کشت دوم برنج توسط برخی کشاورزان مازندران در حالی انجام می شود که به دلیل کمبود آب تبعات آن کشاورزانی را که اقدام به کشت دوم نمی کنند در آینده دچار بحران خواهد کرد و به قول معروف تر و خشک با هم خواهند سوخت شعارسال:کشت دوم برنج توسط برخی کشاورزان مازندران در حالی انجام […]