دهک  | dehak
یارانه پرداختی Archives | دهک | dehak
  • یارانه عشایر قطع نمی شود
  • معاون وزیر و رییس سازمان امورعشایر کشور از تداوم پرداخت یارانه پرداختی به جامعه عشایر کشور در سال آینده خبر داد و گفت: با حمایت مستقیم مجلس و دولت، یارانه هیچ یک از عشایر در سال آینده قطع نخواهد شد. شعار سال: کرمعلی قندالی همچنین میزان گوشت قرمز تولیدی سالانه در دولت یازدهم را ۱۹۵ هزار […]
  • رتبه یک ایران در یارانه غیرهدفمند
  • «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد» (فائو) در جدیدترین گزارش «امنیت غذا و تغذیه» برای منطقه خاورنزدیک و شمال آفریقا ضمن بررسی این موضوع، آمارهایی از تخصیص یارانه در ایران منتشر و آن را با کشورهای منطقه مقایسه کرده است. شعار سال: «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد» (فائو) در جدیدترین گزارش «امنیت غذا و […]