دهک  | dehak
یارانه عشایر Archives | دهک | dehak
  • یارانه عشایر قطع نمی شود
  • معاون وزیر و رییس سازمان امورعشایر کشور از تداوم پرداخت یارانه پرداختی به جامعه عشایر کشور در سال آینده خبر داد و گفت: با حمایت مستقیم مجلس و دولت، یارانه هیچ یک از عشایر در سال آینده قطع نخواهد شد. شعار سال: کرمعلی قندالی همچنین میزان گوشت قرمز تولیدی سالانه در دولت یازدهم را ۱۹۵ هزار […]