دهک  | dehak
یارانه‌های نقدی Archives | دهک | dehak
  • رتبه یک ایران در یارانه غیرهدفمند
  • «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد» (فائو) در جدیدترین گزارش «امنیت غذا و تغذیه» برای منطقه خاورنزدیک و شمال آفریقا ضمن بررسی این موضوع، آمارهایی از تخصیص یارانه در ایران منتشر و آن را با کشورهای منطقه مقایسه کرده است. شعار سال: «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد» (فائو) در جدیدترین گزارش «امنیت غذا و […]