دهک  | dehak
گیاه کینوآ Archives | دهک | dehak
  • کشت گیاه کینوآ جایگزین برنج در استان مرکزی
  • گیاه روغنی کینوآ معروف به خاویار گیاهی که بومی کشور‌های آمریکای جنوبی است برای نخستین بار در استان مرکزی کشت شد. شعار سال: خدرایی مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: این گیاه که بومی کشورهای آمریکای جنوبی است برای نخستين بار در استان مرکزی کشت شده است و پیش بینی می شود یک تا […]