دهک  | dehak
گیاه چینی Archives | دهک | dehak
  • پالونیا مهاجم است جلوی کاشت آن را بگیرید
  • متأسفانه برخی بازنشستگان منابع طبیعی یا دانشگاهی در سال‌های اخیر شرکت‌هایی تاسیس و تعدادی از گونه‌های خارجی مهاجم را که کاشت آن دردسر ندارد وارد کشور کرده‌اند و حتی مشاهده شده آنها از طریق دوستانشان در این اداره و آن اداره مدعی جنگل کاری می‌شوند. شعار سال: متأسفانه برخی بازنشستگان منابع طبیعی یا دانشگاهی در سال‌های […]