دهک  | dehak
گیاه پزشکی Archives | دهک | dehak
  • تغییر نگرش تولیدات دامی و کشاورزی نیازمند فرهنگ سازی است
  • ضرورت تحقق راهبرد اصلاح الگوی کشت و پرورش دام سازگار با طبیعت در بخش کشاورزی با توجه به ادامه خشکسالی ها و کمبود شدید منابع آبی در کشور نیازمند فرهنگ سازی، برنامه ریزی و دانش روز است. شعارسال: سمنان در سال های اخیر به صورت جدی با مشکل کاهش شدید منابع آبی در بخش کشاورزی […]