دهک  | dehak
گیاه شناسی Archives | دهک | dehak
  • پالونیا مهاجم است جلوی کاشت آن را بگیرید
  • متأسفانه برخی بازنشستگان منابع طبیعی یا دانشگاهی در سال‌های اخیر شرکت‌هایی تاسیس و تعدادی از گونه‌های خارجی مهاجم را که کاشت آن دردسر ندارد وارد کشور کرده‌اند و حتی مشاهده شده آنها از طریق دوستانشان در این اداره و آن اداره مدعی جنگل کاری می‌شوند. شعار سال: متأسفانه برخی بازنشستگان منابع طبیعی یا دانشگاهی در سال‌های […]
  • پشت پرده گیاه‌شناسی
  • ایران با ۷۵۰۰ گونه گیاهی از تنوع گیاهی ارزشمندی برخورداراست.این تنوع گیاهی از آن رو اهمیت دارد که حفاظت از آن می تواند از بروز بسیاری از بحران‌های محیط‌زیستی جلوگیری کند؛ با وجود این، گیاه‌شناسان و زیست‌شناسان کشور برای پژوهش در این زمینه با مشکلات فراوانی مواجه‌ هستند. شعار سال: ایران با ۷۵۰۰ گونه گیاهی از […]