دهک  | dehak
گیاه دارویی Archives | دهک | dehak
  • گياهان دارويي متولي واحدي ندارد
  • عضو هيئت رئيسه اتحاديه گياهان دارويي ايران گفت: نبود متولي واحد از جمله مشکلات جدي اين صنعت در کشور است. شعارسال: محمد علي رضايي در برنامه «خانه تا کارخانه» راديو اقتصاد افزود: شکوفايي صنعت گياهان دارويي مستلزم مديريت، برنامه ريزي و سياست گذاري يکپارچه و صحيح در اين حوزه است. وي ادامه داد: ايران به […]
  • پائونیا گیاه بومی ایرانی، درخشش در سوئد انقراض در زادگاه
  • شعار سال: شماره ژوئن ۲۰۱۴مجله علمی آلپاین گاردنر (The Alpine Gardener) داستان کشف یک گونه گیاهی بومی ارتفاعات تالش ایران را افشا کرده است. ۱۵اردیبهشت ۱۳۵۷در یک سفر علمی پر وندلبو، گیاهشناس نروژی و از بنیانگذاران باغ گیاهشناسی آن زمان – آریامهر- و هرباریوم و مجله گیاهشناسی ایران به اتفاق مصطفی اسدی در یک سفر گیاهشناسی […]