دهک  | dehak
گیاهان کوهی Archives | دهک | dehak
  • فروش سبزی‌های کوهی را ممنوع و تحریم کنید!
  • در سال‌های اخیر که چیدن سبزی‌های صحرایی بسیار گسترش یافته و برای بسیاری از فرصت طلبانِ بی‌ملاحظه بدل به یک کسب‌وکار بزرگ شده، اثر تخریبیِ این فعالیت شاید هم‌ارز چرای بی رویه‌ی دام شده باشد. شعارسال: چیدن گیاهان وحشی یا گل، ریشه، ساقه، و دیگر اندام‌های آن‌ها، گیاه را ناقص یا نابود می کند و […]