دهک  | dehak
گونه های جانوری و گیاهی Archives | دهک | dehak
  • خرید و فروش گونه‌های حیات وحش “جرم” است
  • مدیر کل محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه برخی افراد سودجو به قاچاق و خریدوفروش گونه‌های حیات وحش در تهران مبادرت می‌کنند، گفت: متاسفانه افراد سودجو این گونه‌های حیات وحش را در بازارهای غیر رسمی و به مردم علاقمند می‌فروشند که “جرم” محسوب می‌شود. شعارسال: محمد حسین بازگیر درباره خرید و فروش غیر‌قانونی برخی […]
  • آثار و تبعات ریزگردهای خوزستان بر بخش کشاورزی و گونه های جانوری و گیاهی
  • ریزگردها تبعاتی دارد که ضمن نارضایتی مردم، حیات مزارع کشاورزی و سایر گونه‌های جانوری را نیز تهدید می کند. شعارسال : این پیام هشدار آمیز محمد درویش است نسبت به نداشتن دغدغه جدی نزد هر آنکس که می تواند در ریشه کنی ریزگردهای بلای خانمان سوز این روزها کاری کند؛ اما، نمی کند! بلایی که […]