دهک  | dehak
گونه‌های بومی Archives | دهک | dehak
  • کاشت “کهور” می‌تواند عامل بازگشت مالاریا به کشور باشد
  • بر اساس تحقیقات جدید، کاشت کهور می‌تواند عامل بازگشت مالاریا به کشورمان باشد. شعارسال: کاشت درختان کهور با توجه به غیربومی بودن این درخت، عوارض و ضایعات محیط زیستی مختلفی را می‌تواند به همراه داشته باشد از جمله تخریب خاک، شور شدن خاک، از بین رفتن گونه‌های بومی در مجاورت درختان کهور، کاهش سطح آبهای […]