دهک  | dehak
گوشت مصرفی Archives | دهک | dehak
  • عشایر ۲۵ درصد گوشت مصرفی کشور را تولید می‌کنند
  • بنماینده مردم سلماس در مجلس گفت:با توجه به اینکه عشایر دارای زندگی ساده اما با تولید و بهره‌وری بالا هستند تصریح کرد: با وجود اینکه عشایر تنها یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند اما ۲۵ درصد پروتئین و گوشت مصرفی و ۲۵ درصد لبنیات کشور را تامین می‌کنند. شعارسال: نماینده مردم سلماس در […]