دهک  | dehak
گوشت الاغ Archives | دهک | dehak
  • کشف ۴۵۰ کیلوگرم گوشت خرس، گراز وحشی، الاغ
  • افرادی سودجو در واحدهای صنفی خود اقدام به عرضه گوشت های آلوده از نوع خرس، گراز وحشی، الاغ و مرغ می‌کنند، عوامل پایگاه فعالیت های شناسایی خود را آغاز کردند. شعار سال: «کشف ۴۵۰ کیلوگرم گوشت فاسد در واحدهای صنفی جنوب تهران؛ عرضه گوشت فاسد خرس، گراز وحشی و الاغ!» شعار سال، با اندکی تلخیص […]