دهک  | dehak
گوزن زرد Archives | دهک | dehak
  • تدوین برنامه حفاظت از ۱۰ گونه در معرض انقراض حیات‌وحش
  • مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه روز جهانی تنوع زیستی از تدوین برنامه حفاظت و مدیریت ۱۰ گونه در معرض تهدید شامل شوکا، گورخر، آهو، قوچ، میش، هوبره، بالابان، افعی لطیفی، سمندر و قزل‌آلای خال قرمز در سال‌جاری خبر داد. شعار سال: مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان […]
  • احیاء گوزن زرد ایرانی ازاولویت‌های محیط زیست است
  • معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در جریان بازدید از پارک های ملی دز و کرخه، گفت: احیای گوزن زرد ایرانی در زیستگاه اصلی خود از اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست است. شعارسال:معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در جریان بازدید از پارک های […]