دهک  | dehak
گندم زمستانه Archives | دهک | dehak
  • واگذاری دانش فنی تولید ۱۹ رقم بذر جدید غلات و حبوبات دیم به بخش خصوصی
  • دکتر اسکندر زند ، رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت:تاکنون دانش فنی تولید ۱۹ رقم بذر جدید غلات و حبوبات دیم به بخش خصوصی واگذار شده است. شعارسال: دکتر اسکندر زند در نشست بررسی برنامه “برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور”، اظهار داشت: برنامه برون سپاری وظایف پژوهشی و […]