دهک  | dehak
گل های زینتی Archives | دهک | dehak
  • سطح پایین کشت گلخانه ای در کشور
  • وزیر جهاد کشاورزی سطح کشت گلخانه ای را در کشور پایین دانست و گفت: توسعه کشت گلخانه ای نیاز کشور است. شعارسال: محمود حجتی عصر شنبه در حاشیه افتتاح طرح های کشاورزی درباره سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت کشت گلخانه ای با بیان اینکه کشت گلخانه ای سبب صرفه جویی در مصرف آب […]