دهک  | dehak
گل نرگس Archives | دهک | dehak
  • صرفه جویی ۴۰درصدی آب با کاشت گیاهان زینتی به جای چمن
  • ساماندهی و تقویت تولید گیاهان زینتی بومی با اولویت گل نرگس در دستور کار معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۷ قرار گرفت. شعارسال:ساماندهی و تقویت تولید گیاهان زینتی بومی با اولویت گل نرگس در دستور کار معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۷ قرار گرفت.  به نقل از وزارت جهاد […]