دهک  | dehak
گله ملخ Archives | دهک | dehak
  • اعتبار مبارزه با ملخ‌ها هنوز پرداخت نشده است
  • رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در سطح ۲۰۰ هزار هکتار باید با ملخ‌ها مبارزه شود، گفت: هنوز ۱۰ میلیارد تومان اعتباری که برای مبارزه با ملخ‌ها تخصیص یافته بود پرداخت نشده است.