دهک  | dehak
گلخاه های کشور Archives | دهک | dehak
  • ضرورت توسعه آبخیزداری و احیای قنات ها در کشور
  • وزیر جهاد کشاورزی گفت:بخش کشاورزی به عنوان خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور از ظرفیت های فراوانی برای تولید و تامین نیازهای غذایی مردم برخوردار است و در شرایط تحریم،کمترین مشکلات را خواهد داشت. شعارسال : محمود حجتی روز سه شنبه  ۱۹ تیر در جمع مدیران ارشد و روسای سازمان جهاد کشاورزی استان های این وزارت […]