دهک  | dehak
گلخانه هیدروپونیک Archives | دهک | dehak
  • کشت گلخانه ای شیوه ای برای سازگاری با خشکسالی
  • سیاستهای هوشمندانه در بخش کشاورزی که از آن جمله می توان به شیوه های نوین کشت و دوری از روشهای سنتی و آب بر اشاره کرد می تواند در شرایط بحرانی موجود راهی برای شکوفایی بخش کشاورزی در اوج بحران خشکسالی و تنش آبی باشد. شعارسال: این در حالی است که خشکسالی معضلی همه گیر […]