دهک  | dehak
گزدوغبار Archives | دهک | dehak
  • تغییر نام «ریزگرد» به «گردوغبار»
  • نامه محیط زیست به وزارت بهداشت درباره تغییر نام «ریزگرد» به «گردوغبار» شعارسال: نامه محیط زیست به وزارت بهداشت درباره تغییر نام «ریزگرد» به «گردوغبار» سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت عصرایران، تاریخ انتشار: ۲۵اردیبهشت۱۳۹۷ ، کدخبر: ۶۰۹۳۳۶: www.asriran.com [ad_2] Source link