دهک  | dehak
گزارش بارندگی تجمعی Archives | دهک | dehak
  • گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفكيك حوضه‌هاي آبريز درجه يك و درجه دو
  • وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱ فروردين سال آبي ۹۷-۹۶ شعار سال: ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا اول فروردين سال آبي ۹۷-۹۶ بالغ بر ۹۷.۳ ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( ۱۷۷.۸ ميليمتر) ۴۵.۳ درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه […]