دهک  | dehak
گرمای بی سابقه Archives | دهک | dehak
  • تلفات سنگین روی دست مرغداران ماند
  • هر روز، برق دوساعت می‌رود و هر روز حدود هزار تا از مرغ‌ها تلف می‌شوند. فقط یک روز در تیرماه ۲۵۰۰ مرغ تلفات داشتیم. شعار سال: این روزها گرمای کم‌ سابقه هوا، اَمان تولیدکنندگان کشور را بریده. به نحوی که قطعی‌های پی‌درپی و نابهنگام برق طی هفته‌های اخیر، خسارات هنگفتی را روی دست تولیدکنندگان مختلف برجای […]