دهک  | dehak
گرد وغبار Archives | دهک | dehak
  • تاغ زارها سدی در برابر ریزگردها
  • شعارسال: خراسان شمالی یکی از استان های نیمه خشک کشور است و عرصه های مختلف این استان گاهی تحت تاثیر وجود مناطق کویر قرار دارد،میانگین بارندگی در سال های اخیر نسبت به میزان مشابه سال های گذشته بسیار کاهش داشته است. در چنین شرایطی بیابانزایی یکی از مخاطره هایی است که در آینده این استان […]