دهک  | dehak
گردشگری جنگل Archives | دهک | dehak
  • حیاتی‌ترین تاثیرات جنگل‌ها بر زندگی انسان
  • کشورهای توسعه یافته بر اساس تجارب‌شان به اهمیت جنگل ها پی برده‌اند و همواره به دنبال بهبود کمی و کیفی آن هستند. شعار سال: جنگل از دید عموم مردم فضایی با نشاط برای گردشگری و از نظر بسیاری از ساکنان درون و حاشیه آن جنگل محلی برای کسب درآمد و امرار معاش است، اما ارزش‌های […]