دهک  | dehak
گاز Archives | دهک | dehak
  • چالش‌هاي جهاني تغيير اقليم و فيلتر گفت‌وگو
  • ذخاير و منابع طبيعي جهان محدود است، کشورهاي داراي نظام‌هاي سرمايه‌داري با سرعت هرچه تمام‌تر با ابعادي بزرگ و وحشتناک در حال تخريب و ايجاد بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط‌زيستي هستند و از طرفي ملت‌هاي ستمديده نيازمند ارتباطات و گفت‌وگو و تعامل براي تقابل با اثرات نظام‌هايي هستند که مستقيما بر زندگي آنان اثرگذارند. شعار […]
  • اعتراض معاون وزیرکشاوزی به قطع انشعاب آب، برق و گاز کشاورزان+سند
  • معاون وزیر جهاد کشاورزی به قطع انشعاب آب، برق و گاز واحدهای تولیدی داری بدهی توسط وزارت نیرو و نفت اعتراض کرد و خواهان طرح این موضوع قبل از اقدام در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شد. شعار سال: محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با ارسال نامه‌ای به بخشنده معاون برنامه‌ریزی […]