دهک  | dehak
گازهای سمی Archives | دهک | dehak
  • آیا مهندسی اقلیم می‌تواند به داد کشاورزی برسد؟
  • یافته‌های یک پژوهش جدید که اخیراً در نشریه معتبر نیچر منتشر و بخش‌هایی از آن در شماره چهارشنبه – ۱۷مرداد – روزنامه گاردین چاپ لندن، بازنشر یافته، آشکارا ثابت می‌کند: طرحهای پیشنهادی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی از طریق منعکس‌کردن نور خورشید و بازگرداندن آن به فضا به منظور کاهش گرمای هوا می‌تواند به از […]