دهک  | dehak
کیوی مازندران Archives | دهک | dehak
  • افزایش ۱۰ درصدی صادرات کیوی به کشورهای همسایه و اروپایی
  • دبیر اجرایی میز صادرات کشور گفت: برای اولین بار در کشور، امسال به کشورهای اروپایی هم صادرات کیوی انجام شد و این امر فتح بابی برای تولید سال های آینده شد تا این محصول را مازاد بر مصرف داخلی تولید و به بازارهای هدف در کشورهای اروپایی صادر کنیم. شعارسال: محمد رضا شعبانی مدیر عامل […]