دهک  | dehak
کیوانو Archives | دهک | dehak
  • میوه‌های خارجی در مناطق آزاد از دانه‌ای ۵۰۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان
  • در حالیکه انواع میوه‌های خارجی به ویژه در مناطق آزاد از نظر تعداد و حجم افزایش پیدا کرده و تبلیغات آنها نیز برای عرضه و حراج آن بیشتر شده است، دبیر ستاد پایش محصولات کشاورزی وزارت کشاورزی اعلام کرد که عرضه میوه خارجی در مناطق آزاد مشکلی ندارد اما به هیچ وجه نباید حتی یک […]