دهک  | dehak
کیفیت غذا Archives | دهک | dehak
  • تعریف شاخص‌های سه‌گانه
  • امنیت غذایی تعبیری انعطاف‌پذیر است. نمودهای مختلف آن را در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در زمینه‌های سیاست‌گذاری و سایر حوزه‌های مرتبط می‌توان مشاهده کرد. حتی تا یک دهه قبل، چیزی حدود ۲۰۰ تعریف مختلف برای آن وجود داشت. به همین خاطر در تحقیقات مرتبط، هرگاه که موضوعاتی پیرامون این مساله طرح می‌شود، در ابتدا […]