دهک  | dehak
کیفیت خدمات Archives | دهک | dehak
  • نانواها اختياري در انتخاب آرد ندارند
  • رئيس اتحاديه نان سنگک تهران گفت: در حال حاضر واحدهاي نانوايي هيچ اختياري در تامين آرد مورد نياز خود نداشته بلکه هر نوع آردي که در اختيار قرار مي گيرد مجبور به پخت آن هستند. شعارسال: اصغر پابرجا در برنامه «روي خط بازار» راديو اقتصاد افزود: اين روش معايب زيادي به دنبال دارد که توليد […]