دهک  | dehak
کیسه های پلاستیکی Archives | دهک | dehak
  • آلودگي پلاستيکي در هوا
  • در‌حال‌حاضر ايران جزء ۱۰ کشور نخست پرمصرف ظروف پلاستيکي يک‌بار‌مصرف در جهان است. صنعت بسته‌بندي بزرگ‌ترين مصرف‌کننده پليمرهاي پلاستيکي و کيسه‌هاي پلاستيکي عمده‌ترين عامل توليد پسماندهاي پلاستيکي در ايران هستند. شعارسال: اتخاذ راهکارهاي مناسب براي مديريت صحيح توليد و مصرف پلاستيک‌ها اهميت فراواني دارد. بسياري از کشورها در سراسر جهان راهکارهايی از قبیل ممنوعيت فروش […]