دهک  | dehak
کیادلیری Archives | دهک | dehak
  • تنوع زیستی کشور زیر شخم
  • شعار سال: تخریب سرزمین که ریشه در تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی دارد همچنان در کشور ادامه دارد؛ تصمیماتی که باعث خشک‌شدن تالاب‌ها، شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار و نابودی بخش عمده‌ای از مراتع و رویشگاه‌های جنگلی شده و از همه مهم‌تر غارت منابع آبی کشور را در پی داشته است. حالا در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها، بحث واگذاری کنوانسیون تنوع […]