دهک  | dehak
کوه مصنوعی Archives | دهک | dehak
  • امارات برای افزایش بارندگی کوه مصنوعی می سازد
  • کشورهای بیابانی غالبا قربانی ارتفاعشان از سطح دریا هستند. بخش اعظمی از مساحت این کشورها را زمین های صاف تشکیل می دهد و در نتیجه هوا نمی تواند به سادگی به سمت بالا حرکت کرده و ابرهای بارانی تشکیل دهد. شعار سال: امارات متحده عربی اما تصور می کند که به راهکار مناسبی برای رفع […]