دهک  | dehak
کوه‌خواری‌ دولتی‌ Archives | دهک | dehak
  • کوه‌های بسیاری به بهانه‌های مختلفی چون برداشت مواد معدنی تکه‌تکه شده‌اند
  • شعار سال: ۱۱‌سال از کوتاه‌کردن قد باباموسی می‌گذرد؛ کوهی که فرودگاه بجنورد به آن تکیه داد و باندهایش را در دامنه‌اش گستراند. کوه را کوتاه کردند تا هواپیماها بتوانند به راحتی بال‌هایشان را رها کنند. قرار بود فرودگاه بین‌المللی باشد با پروازهای متعدد؛ اما حالا فقط هفته‌ای چند پرواز به این فرودگاه انجام می‌شود. براساس آنچه […]