دهک  | dehak
کودهای خارجی Archives | دهک | dehak
  • اختصاص ارز دولتی برای واردات کودهای کشاورزی خیانت به تولید ملی
  • دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی اعلام کرد که دادن ارز دولتی به کودهای کشاورزی وارداتی در شرایطی که مواد مورد نیاز تولید این محصول در کشور با ارز آزاد وارد می شود خیانت به تولید داخلی است و باید اصلاح شود. شعارسال:دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی اعلام کرد که دادن ارز دولتی به […]