دهک  | dehak
کهور آمریکایی Archives | دهک | dehak
  • راهکار عجیب دولتی ها برای مقابله با گردو غبار
  • شعار سال: در روزهای اخیر بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فعالان زیست محیطی نگرانی خود را از کشت درخت مرگبار کهور آمریکایی که در بسیاری از اراضی استان های جنوبی بالاخص خوزستان کشت می شود ابراز کردند. در حالیاین روزهااین درخت با هدف مقابله با معضل گردو غبار در کشور کشت […]