دهک  | dehak
کنوانسیون upov Archives | دهک | dehak
  • پذیرش کنوانسیون UPOV پای جاسوسان را به کشور باز می‌کند
  • عضو بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی کرج گفت: با کنوانسیون UPOV نمایندگی‌هایی می‌تواند شکل بگیرند و مانند هسته‌ای پای جاسوسان را به کشور باز کند. شعارسال: فاطمه شاهسوند، مسئول خواهران بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج  گفت: بنگاه کنوانسیون upov مربوط به یک مسونیتی هست که به بهنژادگرانی که یک بذر […]
  • الحاق به کنوانسیون UPOV؛ کشت بذر وارداتی، برداشت محصول وابستگی!
  • شعار سال: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی(UPOV) قرار است این هفته در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. به گفته کارشناسان الحاق ایران به این کنوانسیون آسیب های متعددی برای کشور در پی دارد. داود داداشی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی به برخی آسیب های الحاق ایران به کنوانسیون مذکور اشاره […]