دهک  | dehak
کنوانسیون تجارت بین‌المللی Archives | دهک | dehak
  • با ۵۰ یوز آسیایی؛ چشم امید دنیا به ایران است
  • یوز آسیایی زمانی در سراسر قاره آسیا گسترش یافته بود اما در هندوستان که اغلب برای سرگرمی شکار می‌شد، ریشه کن شد. همچنین گسترش کشاورزی در قرن‌های نوزدهم و بیستم باعث کاهش شدید جمعیت این حیوان شد. شعارسال: بر اساس تصمیم شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و به پیشنهاد کنوانسیون تجارت بین‌المللی […]