دهک  | dehak
کنه Archives | دهک | dehak
  • آخرین وضعیت شیوع تب کنگو در کشور/ بیماری که جانتان را تهدید می کند
  • رئیس اداره مدیریت بیماری‌های منتقله از حیوان به انسان وزارت بهداشت از آخرین وضعیت شیوع تب کریمه کنگو در کشور خبر داد. شعارسال: حسین عرفانی رئیس اداره مدیریت بیماری‌های منتقله از حیوان به انسان وزارت بهداشت با بیان اینکه تب کریمه کنگو بیماری آندمیک ( بومی) است، گفت: ایران روی کمربند جغرافیایی تب کریمه کنگو […]