دهک  | dehak
کنترل کم آبی Archives | دهک | dehak
  • کنترل نسبی کم آبی با توسعه کشت پاییزه
  • سال هاست که بحث کم آبی بر کشاورزی کشور سایه انداخته و تولیدات این بخش را با فراز و فرودهایی مواجه کرده و همه برنامه‌های کشت را تحت تأثیر قرار داده، تا جایی که تولید بیشتر محصولات منوط به تأمین حداقل آب شده و دولت برای رسیدن به تولید ثابت در بسیاری از زیربخش‌های کشاورزی […]