دهک  | dehak
کنترل بیابان زایی Archives | دهک | dehak
  • میزان بیابان‌زایی در ایران نگران‌کننده است
  • یک کارشناس بیابان‌زدایی با بیان اینکه میزان بیابان‌زایی در ایران نگران‌کننده است، می‌گوید فرسایش خاک یکی از مهم‌ترین عواقب بیابان‌زایی است که این مسأله در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است. شعارسال:یک کارشناس بیابان‌زدایی با بیان اینکه میزان بیابان‌زایی در ایران نگران‌کننده است، می‌گوید فرسایش خاک یکی از مهم‌ترین عواقب بیابان‌زایی است که این مسأله […]