دهک  | dehak
کنترل آفت جوانه خوار بلوط Archives | دهک | dehak
  • اختصاص اعتبار یک میلیاردی برای مبارزه با آفت بلوط زاگرس
  • یک مقام مسئول سازمان جنگل ها گفت: امسال نزدیک به یک میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط در جنگل های استانهای زاگرسی به طور علی الحساب اختصاص یافته است. شعارسال: یک مقام مسئول سازمان جنگل ها گفت: امسال نزدیک به یک میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط […]