دهک  | dehak
کمیسیون اقتصادی مجلس Archives | دهک | dehak
  • بازگشت ارز صادراتی محصولات کشاورزی به سامانه نیما مستثنی شد
  • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اولیه معاون اول رئیس جمهوری برای مستثنی شدن ارائه ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما خبر داد. شعارسال:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اولیه معاون اول رئیس جمهوری برای مستثنی شدن ارائه ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما خبر […]