دهک  | dehak
کمیته سلامت Archives | دهک | dehak
  • وزارت جهاد و کشاورزی اجازه ندهد مزارع تاثیرپذیر با پساب خام آبیاری شوند
  • میزان آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب خام زیاد نیست شعارسال: رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت علی‌رغم اینکه برخی نمایندگان مجلس می‌گویند مزارع تهران با آب فاضلاب خام آبیاری می‌شود شدت این موضوع زیاد نیست و تنها موارد اندکی است که باید وزارت جهاد کشاورزی جدی‌تر ورود کند. ناهید خداکرمی درباره آبیاری مزارع […]