دهک  | dehak
کمبود آب در ایران Archives | دهک | dehak
  • آب چگونه دغدغه ملی شد؟
  • شعار سال: امسال باران کم بارید، برف هم. خیلی ها از الان نگران هستند که سال آینده قرار است که اتفاقی بیفتد. وزارت نیرو از ماه ها قبل هشدار داده که سال آینده با مشکل جدی کمبود آب روبرو هستیم. به جز مشکلاتی که این پدیده اقلیمی به لحاظ اجتماعی پدید خواهد آورد،اولین ضربه اش متوجه […]