دهک  | dehak
کلون باغبانی Archives | دهک | dehak
  • کلون جدید باغبانی در کشور معرفی شده است
  • رئیس موسسه علوم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۳۰ کلون جدید باغبانی طی چند سال اخیر به گونه های باغی کشور افزوده شده است. شعارسال: داراب حسنی در حاشیه معرفی رئیس جدید پژوهشکده چای کشور  بیان کرد: حدود ۳۰ رقم ارقام جدید طی هشت سال اخیر معرفی شده و سال گذشته ۲ رقم و امسال […]