دهک  | dehak
کلرسنجی آبهای آشامیدنی Archives | دهک | dehak
  • حفظ محیط زیست با کمک حیوانات
  • چندی قبل در خبرها آمده بود که یک شرکت نوپای هلندی حساب ویژه‌ای روی کلاغ‌ها باز کرده است. از آنجایی‌ که کلاغ‌ها از باهوش‌ترین موجودات جهان به شمار می‌روند و گاهی هوش آنها با میمون‌ها مقایسه می‌شود، پس می‌توان از این هوش برای حفاظت از محیط زیست نیز بهره جست. شعارسال: از گذشته‌های دور درباره […]
  • آیا شرکت‌های تأمین آب و نفت از فناوری ناامید شده‌اند؟
  • چندی قبل در خبرها آمده بود که یک شرکت نوپای هلندی حساب ویژه‌ای روی کلاغ‌ها باز کرده است. از آنجایی‌ که کلاغ‌ها از باهوش‌ترین موجودات جهان به شمار می‌روند و گاهی هوش آنها با میمون‌ها مقایسه می‌شود، پس می‌توان از این هوش برای حفاظت از محیط زیست نیز بهره جست. شعارسال: از گذشته‌های دور درباره […]